Immaterialrättsliga tillgångar kan skyddas på andra sätt än genom patent. Ett sådant skydd är design eller mönsterskydd. Patent- och registreringsverket, PRV är den svenska myndighet var man ansöker om designskydd. Inom EU kan man ansöka hos Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster), på engelska Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), i dagligt tal OHIM, om registreringen av bland annat gemenskapsformgivningar. Den som önskar kan också via WIPO registrera sin design direkt till immaterialrättsmyndigheten i länder utanför EU, världen över.

 

Designskydd
Med termen designskydd avses en sorts immaterialrättsligt skydd för intellektuella egendomar. Ett högintressant område för skydd av industridesign är modeindustrin. Det handlar om designskydd för allt från kläder, skor, väskor och andra accessoarer. En till synes mikroskopisk ändring på ett mönster gör att fabrikanter nästintill kan kopiera de stora modehusens design, oavsett det rör sig om accessoarer, kläder eller skor. Det är alltså en artikels estetiska eller prydnadsaspekt som skyddet söks för.

I ett mönster som illustreras tredimensionellt kan även en funktion vara en del av mönstret. Det rör sig då om formen eller ytskiktet på artikeln. Även färg, exempelvis en viss färgkod, mönster och olika linjer kan utgöra mönster i form av intellektuella egendomar, i svenskt tal ofta kallat intellectual properties.

 

Vikten av ett designskydd
Då en design registreras får man ett bevis på sin ensamrätt till den unika design man skapat. Därmed har man erhållit ett skydd som hindrar att andra får ekonomiska vinster genom att dra nytta av den utan att ha exempelvis köpt designen eller fått rättigheter att tillverka designen genom att exempelvis ingå ett affärspartnerskap med designägaren eller efter att ha tecknat ett ett licensavtal med rättighetsinnehavaren.

En registrerad design i Sverige kan förlängas i upp till 25 år även vid OHIM designskyddet förlängas i mer än 20 år. Gällande WIPO bör varje enskilt lands lagar kring designskydd kontrrolleras. Vissa delar av en hemsida skulle möjligtvis kunna designskyddas, har man en så fin hemsida som Casinoakademin.se skulle man säkert vilja undersöka om det är möjligt.

 

OHIM
Det är genom OHIM i Alicante, Spanien som man kan registrera sin artikels form, färg, sitt mönster, så att det blir skyddat inom EU:s samtliga medlemsstater. En registrering av en gemenskapsformgivning hos OHIM är giltig inom hela EU.

 

WIPO
WIPO står för World Intellectual Property Organization. Deras kontor för industriella designskydd finns i Haag, Nederländerna. Den intresserade finner här en guldgruva då det gäller information om designskydd. De har en särskilt avdelning gällande lagstiftningen världen över på området –WIPO Lex, avgränsat till medlemsländerna.
Bra att känna till är att man med endast en enda ansökan kan söka designskydd för upp till 100 olika mönster i fler än 62 länder.

 

Uppfinnare och innovatörer inom en rad olika branscher skulle förmodligen vinna mycket på att ansöka om ett designskydd. Alldeles särskilt i de fall deras uppfinning har kort teknisk livslängd. Då är det bättre att vara snabbt ute på marknaden och etablera sig som marknadsledare inom sin bransch eller nisch.

Designskydd 2

Taggar: , , , , , , , , , ,