De flesta vet vem som uppfann glödlampan! Thomas Edison. Fast riktigt så enkelt är det inte. Tekniken med ljusalstrande och värmeledande glödtråd utvecklades parallellt av många framstående forskare och Edisons, visserligen mycket framgångsrika, arbete vilar på många axlar – som man säger. Under hela 1900-talet har glödlampan varit en oerhört viktig ljuskälla och de är först under de två senaste decennierna som nya tekniker kunnat konkurrera med glödlampan genom att vara mer effektiva då de inte alstrar lika värme och inte kräver lika mycket energi. Idag är glödlampor förbjudna i många länder som driver en aktiv politik mot en bättre miljö.