Det är svårt att säga exakt när eller av vem internet uppfanns, eftersom det var en lång process och en rad av uppfinningar som möjliggjorde det moderna internet. Den kan sägas ha börjat med föregångaren till internet, ARPANET. ARPANET skapades av forskare inom USA:s militära forskningsanstalt, ARPA, år 1969. Den 29 oktober det året lyckades ett forskarlag på UCLA (University of California, Los Angeles) skicka ett meddelande via ARPANET till en dator på ett annat forskningsinstitut, Stanford Research Institute. Meddelandet som skulle sickas var ”LOG”, ett kommando för att logga in på en annan dator, men den mottagande datorn kraschade efter att man bara tagit emot bokstäverna ”L” och ”O”.

Tekniken som utvecklades av dessa forskningsinstitut vidareutvecklades under 1980-talet av flera universitet i USA, som skapade ett datanät mellan sig. Detta spred sig sedermera till andra länder, bland annat Sverige och Chalmers Tekniska Högskola. Under 1980-talet förekom många olika datanät förutom internet, och dessa användes simultant av olika användare. Det som gjorde att internetprotokollet skulle bli den ”segrande” tekniken i striden om datanätens framtid var att det var ett öppet och stort system. Många av de andra näten hade tekniska begränsningar som gjorde att de inte passade för ett globalt nät.online-942410_640

Även om man, som nämndes inledningsvis, inte kan ge äran av internets uppfinnande till bara en man, kan man ge en stor del av äran till engelsmannen Tim Berners-Lee. Berners-Lee arbetade under slutet av 1980-talet på CERN i Schweiz, som är världens största partikelfysiklaboratorium. Förkortningen CERN står för Conseil Européen por la Recherche Nucléaire, vilket på svenska översätts till Europeiska organisationen för kärnforskning. Under sin tid på CERN, år 1989, uppfann Berners-Lee World Wide Web, och skapade året därefter den första webbläsaren. Han hade en vision av ett globalt informationssystem sammankopplat med hyperlänkar, och gjorde verklighet av det genom att skapa http-protokollet och HTML.

Tack vare Berners-Lee och alla andra forskare och vetenskapsmän som bidragit till internets utveckling kan vi idag kommunicera med nästan vem som helst i världen och få tillgång till i princip all information och all form av underhållning vi vill. Bara ett exempel på det senare är alla de internetcasinon som finns på Casinosidan.com. Internet har sedan 1990-talet revolutionerat hela vår kultur och vårt samhälle.

Taggar: