Ottomotorn är den vanligaste formen av förbränningsmotor idag, och används i bland annat bilar, båtar, motorcyklar, mopeder, gräsklippare och annat som drivs med motor. Ottomotorn använder sig av kolvar i cylindrar som komprimerar bränslet i motorn. När bränslet komprimerats antänds det av ett tändstift. Explosionen från antändningen driver kolven nedåt igen, och cykeln upprepas. Läs mer om konstruktionen på wikipedia.

Idag kallas ottomotorn ofta tändstiftsmotor, men sitt ursprungliga namn fick motorn efter sin uppfinnare, Nicolaus Otto. Han föddes 1832 i Tyskland, och startade tillsammans med vänner ett företag som hette N A Otto & Cie 1864, som experimenterade med att förbättra förbränningsmotorer. 1876 tog de patent på en fyrtaktig, bensindriven motor som fick namnet Ottomotor. I patentet beskriver Otto bland annat för första gången en takt som ”en upp- eller nedåtgående rörelse hos en kolv i en cylinder”. Deras fyrtaktsmotor fungerade i fyra steg eller takter: insugningstakten, när bränslet sugs in i cylindern; kompressionstakten, när bränslet komprimeras; förbränningstakten, då bränslet antänds, expanderar och trycker ned kolven igen; och utloppstakten, då avgaserna trycks ut. Senare skulle det visa sig att fransmannen Alphonse Beau de Rochas redan 1862 hade tagit patent på idén bakom ottomotorn, och Nicolaus Ottos patent ogiltigförklarades då. Läs mer om Otto och hans patent på wikipedia.Ottomotorn 1

Idag handlar utvecklingen av Ottos motor om att göra användningen av den effektivare och miljövänligare. För den som har en dieselmotor är ett sätt att göra det att dieseloptimera motorn. Det kan du göra hos Dieselkraft.se som bland annat erbjuder dieseltrim.

Även biltillverkarna själva arbetar med att fintrimma och förbättra sina bilar och motorer. Klimatfrågan var till exempel i fokus i Frankfurtsalongen, då Volkswagen bland annat presenterade sin nya miljöbil ”Up!”. Hybridbilar som kombinerar förbränningsmotorer med el blir till exempel allt vanligare, liksom helt eldrivna bilar, och besparande funktioner som att motorn stängs av när man stannar vid rödljus. Biltillverkarna satsar också mer och mer på små bilar, som automatiskt drar mindre bränsle. Läs mer om olika miljölösningar på svd.se

En annan miljölösning som varit omstridd är att använda etanol som bränsle, som bland annat Volvo har satsat på. Tveksamheterna gäller att etanol framställs av spannmål som hade kunnat användas till föda istället, och som dessutom kan innebära hälsorisker för de som framställer det. Etanolbilarna har också visat sig ha en del tekniska problem. Läs mer på svd.se

Även om Nicolaus Ottos rättmätiga patent ifrågasattes lever hans arv vidare i form av Ottomotorn, som fortsätter att utvecklas i takt med världen.

Taggar: , , , , , , ,