Ett patent är ett skydd för en uppfinning. Uppfinningen kan vara av mycket varierande art. Många tänker kanske främst på revolutionerande uppfinningar som glödlampan, telefonen eller ottomotorn, men för att få ett patent räcker det med att ha kommit på ett nytt användningsområde för en redan existerande produkt eller uppfinning.

När du har ett patent för en uppfinning är du skyddad mot att någon annan tillverkar, säljer eller importerar den utan ditt tillstånd. Du har helt enkelt ensamrätt till din uppfinning. Detta är så klart en fördel om du planerar att till exempel bygga ett företag på din uppfinning, eftersom dina konkurrenter inte kan utnyttja din lösning på ett problem. Läs mer om patent på prv.se

Man kan dock inte ta patent på vad som helst. Detta kan skilja sig länder emellan. Till exempel konstaterades det år 2004 i Sverige att man kan ta patent på ”en isolerad beståndsdel i kroppen […] inbegripet en gensekvens”. Detta mötte kritik från människor som dels menade att det var omoraliskt eftersom gensekvenser har utvecklats i människor under miljarder år, och borde tillhöra oss alla, dels att framsteg inom genforskning inte borde hållas tillbaka av att viss kunskap eller information är skyddad av ensamrätt. Så sent som 2013 beslutade dock USA:s högsta domstol att ett företag inte fick patent på två bröstcancergener, en markant skillnad i lagstiftningen länderna emellan, med andra ord.Patent 1

Det råder dock ingen brist på uppfinningsrikedom i Sverige för den sakens skull. Förra året, 2013, ansöktes det om flest patent någonsin i Sverige, då ungefär 5000 ansökningar inkom till Patent- och registreringsverket. Det var en ökning med nästan 2 % jämfört med året innan, och placerade Sverige på en sjätteplats bland länderna i Europa. Sverige har dock flest patentansökningar per capita. Dessutom vill regeringen satsa mer på att uppmuntra nya patentansökningar. Bland annat vill man öka patentens immaterialrättsliga skydd genom att införa en ny domstol som bara hanterar immaterialrättsliga frågor. Man vill också bidra till skapandet av ett gemensamt patentsystem i EU, som ska träda i kraft 2015. Läs mer om det här.

Sverige rankades förra året som världens näst mest innovationsfrämjande land. Om förändringarna är framgångsrika kanske vi kan bli världens mest innovativa land.

Taggar: , , , , , ,