År 1764 uppfann en engelsman som hette James Hargreaves en spinnmaskin som fick namnet Spinning Jenny. Maskinen kunde spinna åtta trådar samtidigt, vilket gjorde processen mycket snabbare, och skulle senare uppgraderas till att kunna spinna hundra trådar samtidigt. Men denna framåtsträvande uppfinning i början av industrialismens guldålder mottogs inte bara med jubel.

När Hargreaves uppfann spinnmaskinen svarade han på en efterfrågan. I början av samma århundrade hade nämligen en man vid namn John Kay uppfunnit ett vävtillbehör som kallades den flygande skytteln, som markant effektiviserade vävningsprocessen. Problemet som detta medförde var ett skriande behov av tråd, eftersom spinnprocessen fortfarande gjordes en tråd i taget för hand. För att lösa problemet erbjöd Royal Society of Arts en summa pengar till den som kunde uppfinna en effektiviserad lösning på att spinna garn. Den första lösningen som Royal Society of Arts fick var Spinning Jenny. Läs mer om maskinens ursprung här.

Men inte alla mottog spinnmaskinen med samma entusiasm, framförallt inte de handspinnare som nu såg sina arbeten hotade. Missnöjet var så stort att det 1768 bildades en stor mobb som attackerade Hargreaves hem och förstörde Spinning Jenny. Hargreaves flyttade till Nottingham med sin familj där han började om på nytt och startade ett bomullsspinneri med sin uppfinning och partnern Thomas James.Spinning Jenny 2

Namnet Spinning Jenny har enligt vissa historier uppkommit efter att han fick idén till uppfinningen då hans dotter Jenny föll över en spinnrock. Hargreaves hade dock ingen familjemedlem vid namn Jenny, och det är snarare mer sant att Spinning Jenny är en förvrängd version av det engelska namnet Spinning Engine. Läs mer om Hargreaves här.

Spinning Jenny var en viktig förutsättning för att textilindustrin skulle effektiviseras och industrialiseras på det sättet den gjorde. Tidigare hade textiltillverkning och vävning varit en syssla som kvinnorna i hemmet gjorde i liten skala under vintermånaderna, men i och med bland annat Spinning Jenny kunde textiltillverkning bli till en industri utanför hemmen. Här kan du läsa mer om textilindustrins historia.

Spinning Jenny fortsätter också att inspirera uppfinnare än idag. En av de senaste nya teknikerna är den så kallade 3D-printern, som kan skapa föremål i 3D. Chris Anderson, som har skrivit en bok om den nya utvecklingen, jämför printern med Hargreaves Spinning Jenny och menar att den förstnämnda kommer att effektivisera tillverkning på samma sätt som den sistnämnda. Framtiden får utvisa om han har rätt. Läs mer om 3D-printern på svd.se

Taggar: , , , , , ,