Tagg Spinnrock

  • Spinning Jenny

    Spinning Jenny

    År 1764 uppfann en engelsman som hette James Hargreaves en spinnmaskin som fick namnet Spinning Jenny. Maskinen kunde spinna åtta trådar samtidigt, vilket gjorde processen mycket snabbare, och skulle senare […]